Get Adobe Flash player
IMG_6134 IMG_6390 IMG_6229 IMG_6009 IMG_6086 IMG_6264 IMG_6228 IMG_5939 IMG_6149 IMG_6141

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny zgodnie z zapisami w ustawie o pomocy społecznej.

Od dnia 1.02.2016 roku odpłatność za pobyt w DPS wynosi 3083,87 zł.

Opłaty za pobyt w DPS ponoszą:
1.
Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu.

2.Małżonek, zstępni przed wstępnymi tzn. rodzina w linii prostej: dzieci płacą za rodziców, rodzice za dzieci, wnuki za dziadków, z uwzględnieniem kryterium dochodowego tj.: jeżeli syn lub córka gospodarują samotnie, a rodzic jest skierowany do Domu Pomocy Społecznej,
to ponoszą odpłatność za pobyt rodzica, tylko wtedy jeżeli ich dochód przekracza 300% kryterium dochodowego w chwili obecnej jest to kwota 1902,00zł. W przypadku osoby w rodzinie  300% kryterium dochodowego wynosi 1542,00zł. na 1 członka rodziny.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu, wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości .

Rodzeństwo nie jest rodziną w linii prostej, tzn. brat nie ma obowiązku płacić za siostrę.

3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ma obowiązek ponoszenia odpłatności
w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do DPS i ewentualnie zobowiązaną do alimentacji rodzinę.

 

Przykład:

Dochód syna lub córki – osoby samotnie gospodarującej wynosi 2000 zł netto, 300% kryterium dochodowego dla tej osoby wynosi 1902 zł. (czyli 2000 zł minus1902 zł daje kwotę 98 zł. W związku z tym dopłata za pobyt rodzica w DPS nie może być większa niż 98 zł.

W przypadku osoby w rodzinie jeżeli rodzina składa się np. z 3 osób (syn, synowa i wnuk), a dochód w tej rodzinie wynosi 5000 zł netto, 300% kryterium dochodowego dla tej rodziny wynosi:

3 osoby x 1542 zł.= 4626 zł. Czyli 5000 zł minus 4626 daje kwotę 374 zł. W związku z tym dopłata nie może być wyższa niż 374zł.

Przykład :

Średni miesięczny koszt pobytu w DPS wynosi 3083,87 zł.

70% dochodu mieszkańca stanowi 898,36 zł.

Dochód rodziny zstępnych nie przekracza 300% kryterium dochodowego.

Gmina opłaca różnicę pomiędzy 3083,87 zł. minus 898,36 zł., czyli kwotę 2185.51 zł.

Przykład :

Średni miesięczny koszt pobytu w DPS wynosi 3083,87zł.

70% dochodu mieszkańca stanowi 898,36 zł.

Dochód rodziny zstępnych przekracza 300% kryterium dochodowego o kwotę 300 zł
(rodzina płaci 300 zł.)

Gmina opłaca różnicę pomiędzy 3083,87 zł. minus 898,36 zł. minus 300 zł., czyli kwotę 1885,51 zł.

 

W ramach odpłatności za pobyt gwarantujemy Państwu:

-        opiekę lekarską( lekarze rodzinni, diabetolog, lekarz psychiatra), którzy przyjmują na terenie DPS, a mieszkańców leżących przy łóżku           chorego,

-        opiekę pielęgniarską,

-        całodobową pielęgnację przez wykwalifikowanych opiekunów,

-        dowóz na konsultacje specjalistyczne,

-        rehabilitację leczniczą stanowiącą jeden z najważniejszych elementów w usprawnianiu i leczeniu ludzi chorych. Fizykoterapię między innymi: laser, sollux, ultradźwięki, masaże wirowe, unitron – komputerowe urządzenie do profilaktyki, terapii i rehabilitacji zmiennym polem magnetycznym, elektrycznym, promieniowaniem podczerwonym, drganiami mechanicznym. Kinezyterapię to przede wszystkim ćwiczenia na sali gimnastycznej oraz masaże, terapia manualna. Ćwiczenia usprawniające odbywają się również przy łóżku leżącego mieszkańca,

-        udział w zajęciach terapeutycznych oraz imprezach organizowanych przez Dom,

-        wyjazdy na wycieczki, do kina, kręgielnię itp.,

-        4 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) zgodnie ze zleconymi przez lekarza dietami oraz dostęp do podstawowych      produktów  żywnościowych oraz napoi

-        zaopatrzenie w leki do wysokości limitu określonego przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i artykuły pomocnicze np. pampersy – 60 sztuk miesięcznie na osobę,

-        prowadzimy procedury z załatwieniem sprzętu rehabilitacyjnego tj.: wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, protezy kończyn górnych i dolnych, balkoniki, chodziki itp., refundowanych przez NFZ

-        pranie i prasowanie pościeli i rzeczy osobistych

 

stat4u