Get Adobe Flash player
IMG_6086 IMG_6044 IMG_6013 IMG_5939 IMG_6141 IMG_6236 IMG_5969 IMG_6009 IMG_6039 IMG_6390

Usługi

Dom Pomocy Społecznej w Tursku zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby pielęgnacyjno-medyczne, socjalno-bytowe i religijne mieszkańców. W Domu działają zespoły opiekuńczo-terapeutyczne, do zadań których należy opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca i jego realizacja. Mieszkańcy mają zapewnione bezpieczne i godne warunki życia, podnoszenie sprawności, podmiotowe traktowanie, podtrzymywanie więzi z rodziną, prowadzenie aktywnego trybu życia m. in. poprzez terapię zajęciową, rehabilitację oraz rekreację. Nasz Dom oferuje mieszkańcom różnorodne formy terapii i integracji. Mieszkańcy nasi uczestniczą w różnorodnych imprezach kulturalnych i charytatywnych organizowanych na terenie Domu, gminy, powiatu, w kraju i za granicą, które integrują ich ze społeczeństwem i ze sobą. Biorą udział w świętach państwowych, kościelnych, koncertach, festiwalach, imprezach okazjonalnych i innych.
Dom świadczy usługi:

ZDROWOTNE:

 • Zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej -  zapewniamy dowóz na konsultacje specjalistyczne,
 • Każdy mieszkaniec ze względu na stan zdrowia posiada indywidualny plan wsparcia,
 • Zaopatrzenie w leki, art. sanitarne i przedmioty ortopedyczne,zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,o zakładach opieki zdrowotnej i innymi aktami prawnymi canada generic cialis.
 • Zapewnienie rehabilitacji leczniczej stanowiącej jeden z najważniejszych elementów w usprawnianiu i leczeniu ludzi chorych,
 • Fizykoterapia: laser, solux, ultradźwięki, masaże wirowe, unittron - komputerowe urządzenia do profilaktyki, terapii i rehabilitacji zmiennym polem magnetycznym, elektrycznym, promieniowaniem podczerwonym, drganiami mechanicznymi, Dwufunkcyjny pasywno aktywny rower treningowy, MULTITRONIC MT-3 - dwukanałowy aparat do elektroterapii:
  - prądy diadynamiczne
  - prądy interferencyjne
  - prądy impulsowe średniej częstotliwości
  - prądy TENS
  - prąd Kotz'a
  - Prąd Träbesta
  - prądy faradyczne
  - prąd galwaniczny
 • Kinezyterapia (ćwiczenia na sali), masaże, terapia manualna, tlenoterapia.

Uslugi_1 Uslugi_2 Uslugi_3

OPIEKUŃCZE:

 • Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
 • Pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

WSPOMAGAJĄCE:

 • Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i kulturalnej,
 • Stymulowanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
 • Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • Umożliwienie realizacji potrzeb religijnych.

Uslugi_4 Uslugi_5 Uslugi_6

Uslugi_7 Uslugi_8 Uslugi_9

Uslugi_10 Uslugi_11

stat4u