Get Adobe Flash player
IMG_6009 IMG_5964 IMG_6174 IMG_5974 IMG_6067 IMG_6149 IMG_6218 IMG_5976 IMG_5997 IMG_6026

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny zgodnie z zapisami w ustawie o pomocy społecznej.

Od dnia 01.02.2018 roku odpłatność za pobyt w DPS wynosić będzie  3.477,62zł /Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 18.01.2018r poz. 139, Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Sulęcińskiego/

 

W ramach odpłatności za pobyt gwarantujemy Państwu:

-   opiekę lekarską( lekarze rodzinni, lekarz psychiatra), którzy przyjmują na terenie DPS, a mieszkańców leżących przy łóżku  chorego,

-    opiekę pielęgniarską,

-    opiekę psychologiczną

-    całodobową pielęgnację przez wykwalifikowanych opiekunów,

-    dowóz na konsultacje specjalistyczne,

-    rehabilitację leczniczą stanowiącą jeden z najważniejszych elementów w usprawnianiu i leczeniu ludzi chorych. Fizykoterapię między innymi: laser, sollux, ultradźwięki, masaże wirowe, unitron – komputerowe urządzenie do profilaktyki, terapii i rehabilitacji zmiennym polem magnetycznym, elektrycznym, promieniowaniem podczerwonym, drganiami mechanicznym. Kinezyterapię to przede wszystkim ćwiczenia na sali gimnastycznej oraz masaże, terapia manualna. Ćwiczenia usprawniające odbywają się również przy łóżku leżącego mieszkańca,

-    udział w zajęciach terapeutycznych oraz imprezach organizowanych przez Dom,

-   wyjazdy na wycieczki, kontakt ze środowiskiem lokalnym

-   4 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) zgodnie ze zleconymi przez lekarza dietami oraz dostęp do podstawowych  produktów  żywnościowych oraz napoi

-   zaopatrzenie w leki do wysokości limitu określonego przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i artykuły pomocnicze np. pampersy – 60 sztuk miesięcznie na osobę,

-   prowadzimy procedury z załatwieniem sprzętu rehabilitacyjnego tj.: wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, protezy kończyn górnych i dolnych, balkoniki, chodziki itp., refundowanych przez NFZ

-  pranie i prasowanie pościeli i rzeczy osobistych.

stat4u