Get Adobe Flash player
IMG_6182 IMG_6177 IMG_6147 IMG_6026 IMG_6046 IMG_6296 IMG_6111 IMG_6027 IMG_5974 IMG_6294

22.05.2012r.- Miedzynarodowa konferencja w zakresie opieki.Zamek Ribbeck(Niemcy).

 

 Konferencja w ramach projektu polsko-niemieckiego .
W dniach 22-23.05.2012 r. delegacja w składzie: Tadeusz Dąbroś- Wicestarosta Powiatu Sulęcińskiego, Dariusz Obiegło- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Grażyna Sobieraj- Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, Małgorzata Tomczak- Wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz Barbara Zaręba- nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie przebywała z kolejną, roboczą wizytą w Landzie Brandenburgia. Celem wizyty było zaprezentowanie partnerowi niemieckiemu modelu kształcenia w zawodach opiekuńczych w Polsce, a także podzielenie się doświadczeniami i perspektywami zabezpieczenia personelu w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w domach pomocy społecznej w Polsce.. Wykład na pierwszy temat  wygłosiła Pani Barbara Zaręba, a na drugi Pan Dariusz Obiegło. Ponadto partner niemiecki  zapoznał delegację z Polski z planowaniem opieki i prowadzeniem dokumentacji w zakładach opieki w Niemczech, zgłębił problematykę demencji i choroby Alzhaimera w kształceniu opiekunów osób starszych, natomiast niemieccy uczniowie podzielili się refleksjami na temat kształcenia się w zawodzie osób starszych, które zakończyli w 2012 r. Nie zabrakło dyskusji na wyżej wymienione tematy.Konferencja dała asumpt do dalszej pracy obu partnerów nad wypracowaniem wspólnego modelu kształcenia w zawodzie opiekun osób starszych. W tym celu wypracowano harmonogram kolejnych spotkań oraz ich tematów. Wizytę można uznać za bardzo udaną

stat4u