Get Adobe Flash player
IMG_6067 IMG_6267 IMG_6177 IMG_6088 IMG_5955 IMG_6218 IMG_6063 IMG_6141 IMG_6065 IMG_6095

31.01.2013r. - Wizyta przedstawicieli Centrum Kształcenia BAZ e.V. Selbelang.

W ramach Międzynarodowego Projektu Niemiecko-Polskiego „Współpraca dot. Zapewnienia Specjalistycznej Opieki” grupa uczniów wraz z wychowawcami uczestniczyła w spotkaniu z Dyrekcją Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Dariusz Obiegło - Dyrektor DPS w Tursku w części teoretycznej  przedstawił system kształcenia w zawodzie opiekun osób starszych w Polsce. Uczestnicy projektu - goście z Niemiec mieli możliwość bezpośredniej obserwacji pracy opiekuna osób starszych podczas wykonywania czynności zarówno z zakresu usług bytowych jak również związanych z utrzymaniem czystości i higieny osobistej Mieszkańców.Duże wrażenie na zwiedzających Dom wywarły usługi rehabilitacyjne świadczone podopiecznym przez wykwalifikowaną kadrę. Bowiem według opracowanego zgodnie ze wskazaniami lekarza, indywidualnego planu rehabilitacji „Turscy Seniorzy” korzystać mogą z wyposażonej w profesjonalny sprzęt sali gimnastycznej a także pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii. Uczniowie wraz z wychowawcami Centrum Kształcenia BAZ e.V. Selbelang mogli również podziwiać prace plastyczne samodzielnie wykonane przez Mieszkańców w ramach zajęć terapeutycznych. Zachwycały one sposobem wykonania, techniką oraz różnorodnością pomysłów.

Nasi Niemieccy partnerzy  jednogłośnie stwierdzili, że formy terapii zajęciowej prowadzone w DPS Tursk są godne naśladowania i wykorzystania na tzw. „własnym podwórku”. Goście oczarowani byli również systemem Rodzinkowym na zasadach,  którego Dom funkcjonuje, w związku z czym zarówno jego podopieczni jak i pracownicy mogą czuć się na co dzień jak w jednej, wielkiej Rodzinie”.

stat4u