Get Adobe Flash player
IMG_5958 IMG_6063 IMG_6013 IMG_6216 IMG_6229 IMG_6236 IMG_6142 IMG_6322 IMG_6044 IMG_6086

Przewodnik przyjęcia mieszkańca

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej

Krok 1

Sprawdzić na terenie gminy, w której mieszka osoba zainteresowana skierowaniem do domu pomocy społecznej, gdzie zlokalizowany jest ośrodek pomocy społecznej i udać się do jego siedziby.

Krok 2

W sekretariacie lub u pracownika socjalnego składa  pisemny wniosek o skierowanie osoby do domu pomocy społecznej. Najlepiej wskazać we wniosku (po uprzednim wybraniu) konkretny dom pomocy społecznej. Na kserokopii wniosku uzyskać potwierdzenie przyjęcia i zachować.

Krok 3

W siedzibie ośrodka pomocy społecznej pracownik socjalny, który obsługuje moją ulicę bądź miejscowość poinformuje o procedurze przyjęcia do domu pomocy społecznej i umówi się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej skierowaniem do dps.

Krok 4

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów kierownik/dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję kierującą oraz o odpłatności do domu pomocy społecznej i wysyła tę decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, na którego terenie zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej w Tursku.

Krok 5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie na podstawie decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej w Tursku, decyzji o odpłatności oraz innych dokumentów wydaje decyzję umieszczającą w dps o odpowiednim profilu.

Krok 6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie przesyła do Domu Pomocy Społecznej w Tursku decyzję kierującą, decyzję umieszczającą oraz decyzję
o odpłatności oraz zgromadzoną dokumentację.

Krok 7

Po otrzymaniu wszystkich decyzji oraz dokumentacji dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku pisemnie określa termin przyjęcia do placówki osoby skierowanej.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
z kierownikiem Działu Socjalnego  lub Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej
w Tursku.

stat4u