Get Adobe Flash player
IMG_5968 IMG_6009 IMG_6046 IMG_5955 IMG_6086 IMG_6067 IMG_6118 IMG_6156 IMG_6229 IMG_6267

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulecin przeznaczonych do dzierżawy.

 

 1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: KW GW1U/00014047/9
 2. powierzchnia nieruchomości: 30 m2
 3. opis nieruchomości: część pomieszczenia świetlicy w Budynku „F” DPS w Tursku
 4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: świetlica i sklep dla mieszkańców DPS w Tursku
 5. termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata
 6. cenę nieruchomości: czynsz dzierżawny w wysokości 290 zł/miesiąc
 7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 8. wysokość opłat z tytułu dzierżawy: cena wywoławcza 290 zł
 9. terminy wnoszenia opłat: z góry do 10 dnia każdego b. miesiąca dzierżawy
 10. zasady aktualizacji opłat: corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS w terminie do 31.03 poczynając od roku 2015.
 11. informacje o przeznaczeniu do dzierżawy – wg treści ogłoszenia
 12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. –6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

2014_09_20- Ogłoszenie o odbiorze przedmiotów wartościowych po zmarłych mieszkańcach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku zawiadamia, że osoby uprawnione do spadku po zmarłych, winny zgłosić się w terminie 3 lat   po jego odbiór.Ogłoszenie  będzie się znajdowało na naszej stronie przez okres 6 miesięcy od chwili śmierci mieszkańca.

Zmarli:

 

Milko Józefa                                22.08.2014

Gryczka Czesław                       27.09.2014

Manowski Ryszard                   20.11.2014

Struszcak Anna                        18.11. 2014

Sidor Wiesława                         16.01.2015

Kener Stanisława                     16.01.2015

Justyńska Mirosława              27.01.2015

 

 

2013-02-14_Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulęcin w związku z wakatem na stanowisku Technik fizjoterapii poszukuje do współpracy w ramach umowyo pracę w pełnym wymiarze czasu pracy kandydatów/ki na stanowisko: Technik Fizjoterapii. Zatrudnienieod 02 kwietnia 2013r.

ZADANIA:

 • Wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji.
 • Wspomaganie procesu aktywizacji mieszkańców poprzez różne formy rehabilitacji.
 • Prowadzenie dokumentacji zleconych zabiegów oraz dokumentacji obowiązującej      w DPS  w Tursku.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie techniczne ( technik fizjoterapii) lub wyższe odpowiedniej specjalności(fizjoterapia).
 • Wskazana praktyka na podobnych stanowiskach.
 • Umiejętnościinterpersonalne.
 • Dokładność, rzetelność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 28.02.2013r. na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulęcin lub ofertę złożyć  można w Sekretariacie DPS Tursk. Można również przesłać na skrzynkę

Email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

kontakt telefoniczny 95 755 32-85 wew. 10 lub 23.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926)

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

w TURSKU

Dariusz Obiegło

2012-11-09_Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Tursku sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego:

1. Aparat telefoniczny ,,Panasonic” KX-T7130, rok produkcji 1998, cena wywoławcza 10 zł

2. Aparat telefoniczny ,,Panasonic” KX-T7130, rok produkcji 1998, cena wywoławcza 10 zł

3. Aparat telefoniczny ,,Panasonic” KX-TG202, cena wywoławcza 10 zł

4.Drukarka atramentowa HP Deskjet 5440,rok produkcji 2007, cena wywoławcza 35zł.

5.Drukarka laserowa HP Laserjet 1600, rok produkcji 2007, cena wywoławcza 40 zł

Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Tursku lub przesłać pocztą na adres Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulęcin do dnia 23.11.2012 r.

Sprzęt można oglądać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Tursku od 13.11.2012 r

do 20.11.2012 r w godzinach od 9.00-14.00 .

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 26.11.2012 r o godz.11.00

W razie pytań proszę o kontakt: Dział Techniczno-Administracyjno-Gospodarczy, tel.95 755 3285 w 62.

Oferta pisemna powinna zawierać:Imię , nazwisko i adres lub(firmę) i siedzibę oferenta

1)      Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

2)      Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu konkursu ofert lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.

 

Tursk 09.11.2012 r

Dariusz Obiegło

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

 

Więcej artykułów…
stat4u