Get Adobe Flash player
IMG_6418 IMG_5958 IMG_6141 IMG_6095 IMG_6182 IMG_6045 IMG_6118 IMG_6390 IMG_6134 IMG_6060

współpraca zagraniczna

31.01.2013r. - Wizyta przedstawicieli Centrum Kształcenia BAZ e.V. Selbelang.

W ramach Międzynarodowego Projektu Niemiecko-Polskiego „Współpraca dot. Zapewnienia Specjalistycznej Opieki” grupa uczniów wraz z wychowawcami uczestniczyła w spotkaniu z Dyrekcją Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Dariusz Obiegło - Dyrektor DPS w Tursku w części teoretycznej  przedstawił system kształcenia w zawodzie opiekun osób starszych w Polsce. Uczestnicy projektu - goście z Niemiec mieli możliwość bezpośredniej obserwacji pracy opiekuna osób starszych podczas wykonywania czynności zarówno z zakresu usług bytowych jak również związanych z utrzymaniem czystości i higieny osobistej Mieszkańców.Duże wrażenie na zwiedzających Dom wywarły usługi rehabilitacyjne świadczone podopiecznym przez wykwalifikowaną kadrę. Bowiem według opracowanego zgodnie ze wskazaniami lekarza, indywidualnego planu rehabilitacji „Turscy Seniorzy” korzystać mogą z wyposażonej w profesjonalny sprzęt sali gimnastycznej a także pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii. Uczniowie wraz z wychowawcami Centrum Kształcenia BAZ e.V. Selbelang mogli również podziwiać prace plastyczne samodzielnie wykonane przez Mieszkańców w ramach zajęć terapeutycznych. Zachwycały one sposobem wykonania, techniką oraz różnorodnością pomysłów.

Nasi Niemieccy partnerzy  jednogłośnie stwierdzili, że formy terapii zajęciowej prowadzone w DPS Tursk są godne naśladowania i wykorzystania na tzw. „własnym podwórku”. Goście oczarowani byli również systemem Rodzinkowym na zasadach,  którego Dom funkcjonuje, w związku z czym zarówno jego podopieczni jak i pracownicy mogą czuć się na co dzień jak w jednej, wielkiej Rodzinie”.

16.06.2012r.- Wizyta w Powiecie Odra- Sprewa w związku z obchodami Tygodnia Seniora.

Na zaproszenie przewodniczącego Stowarzyszenia seniorów Powiatu Odra – Sprewa dnia 16.06.2012 r. w miejscowości Storkow (Niemcy) delegacja seniorów Powiatu Sulęcińskiego, w tym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku uczestniczyła w rozpoczynającym się w tym Powiecie Tygodniu Seniora. Starostę Powiatu Sulęcińskiego reprezentował Dyrektor DPS w Tursku Pan Dariusz Obiegło. Na spotkanie przybyły także władze Powiatu Odra-Sprewa, Minister Polityki Społecznej w rządzie Brandenburgii, deputowani do Bundestagu oraz wielu innych gości zaproszonych na uroczystość W czasie kilku przemówień przewijał się niejednokrotnie wątek ważności wspierania seniorów w utrzymaniu ich aktywności oraz umożliwianiu współuczestniczenia w życiu publicznym. Nie zabrakło również podziękowań wyróżniającym się w pracy społecznej seniorom. Pięknym zwieńczeniem spotkania był koncert harfistek z Berlina.

22.05.2012r.- Miedzynarodowa konferencja w zakresie opieki.Zamek Ribbeck(Niemcy).

 

 Konferencja w ramach projektu polsko-niemieckiego .
W dniach 22-23.05.2012 r. delegacja w składzie: Tadeusz Dąbroś- Wicestarosta Powiatu Sulęcińskiego, Dariusz Obiegło- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Grażyna Sobieraj- Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, Małgorzata Tomczak- Wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz Barbara Zaręba- nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie przebywała z kolejną, roboczą wizytą w Landzie Brandenburgia. Celem wizyty było zaprezentowanie partnerowi niemieckiemu modelu kształcenia w zawodach opiekuńczych w Polsce, a także podzielenie się doświadczeniami i perspektywami zabezpieczenia personelu w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w domach pomocy społecznej w Polsce.. Wykład na pierwszy temat  wygłosiła Pani Barbara Zaręba, a na drugi Pan Dariusz Obiegło. Ponadto partner niemiecki  zapoznał delegację z Polski z planowaniem opieki i prowadzeniem dokumentacji w zakładach opieki w Niemczech, zgłębił problematykę demencji i choroby Alzhaimera w kształceniu opiekunów osób starszych, natomiast niemieccy uczniowie podzielili się refleksjami na temat kształcenia się w zawodzie osób starszych, które zakończyli w 2012 r. Nie zabrakło dyskusji na wyżej wymienione tematy.Konferencja dała asumpt do dalszej pracy obu partnerów nad wypracowaniem wspólnego modelu kształcenia w zawodzie opiekun osób starszych. W tym celu wypracowano harmonogram kolejnych spotkań oraz ich tematów. Wizytę można uznać za bardzo udaną

04.04.2012r.- Wizyta partnerów projektu BAZ e.V.Selbelang.

Turski Dom ma wielu przyjaciół. Do tego zacnego grona dwa lata temu dołączyli wykładowcy i słuchacze niemieckiej szkoły Berufsausbildung BAZ Zentrum Ev w Selbelang(niemiecka organizacja pozarządowa z siedzibą pod Berlinem, która zajmuje się m.in. kształceniem kadr pomocy społecznej). W ramach współpracy trzy osobowa delegacja z Niemiec na czele z dr Marią Buchbau wraz  z Tadeuszem Dąbrosiem wicestarostą sulęcińskim oraz Barbarą Zarębą nauczycielem ZSLIZ zagościła w naszym Domu. Oprócz dyskusji  i wymiany doświadczeń dotyczących opieki nad osobami starszymi przedstawiciele niemieckiej szkoły mieli także okazję zapoznać się z formami terapii zajęciowej. Zaproszeni goście  obejrzeli występ „Grupy Wesołego Clowna”, ruch sceniczny inspirowany tańcem brazylijskim oraz przypowieść  o najpiękniejszym ze wszystkich darów-przedstawioną w formie pantomimy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także prace wykonane przez mieszkańców Turskiego Domu: biżuteria, wyroby gipsowe, woskowe oraz origami. Spotkanie zakończył występ zespołu „Nie dajmy się”, który zaprezentował barwny repertuar. Wizyta delegacji z Niemiec zaowocowała udziałem Turskiego Domu w międzynarodowym projekcie niemiecko-polskim dotyczącym zapewnienia specjalistycznej opieki. Już dziś czekamy na kolejne spotkania oraz dalszą owocną współpracę.

 

Więcej artykułów…
stat4u