Poniedziałkowy poranek 11 marca okazał się wyjątkowym dniem dla Turskiej Społeczności. W tym dniu naszym gościem była Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska. Panią Minister powitaliStarosta Sulęciński-Tomasz Jaskuła oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku- Małgorzata Krasowska- Marczyk wraz z kadrą kierowniczą Domu. Radnych Powiatu Sulęcińskiego reprezentowała Pani Gabriela Trzpis. Pani Minister towarzyszył Dyrektor Biura Paweł Ludniewski. Nasz wyjątkowy gość spotkał się        z mieszkańcami i pracownikami Domu. Podczas tego spotkania pracownicy mówili o problemach dnia codziennego i potrzebie wsparcia w zakresie rozwiązań i zmian systemowych w domach pomocy. Pani Minister odpowiadała na zadawane przez licznie zebranych pytania. Ze Starostą i kadrą kierowniczą Turskiego Domu rozmawiała o działalności i problemach DPS-u oraz sytuacji powiatowych dps-ów        w Polsce. Tematem rozmów była również funkcja i rola jaką pełnią w systemie zabezpieczenia społecznego i mają pełnić docelowo domy pomocy jako instytucje całodobowej opieki. Nie zabrakło radosnych chwil i prezentacji dorobku artystycznego Mieszkańców oraz wizyty Pani Minister na oddziałach domu u osób najmniej sprawnych. Dziękujemy za spotkanie! Wierzymy, że to nie ostatnia wizyta Pani Minister w Naszym Domu.

Więcej zdjęc na:

https://www.facebook.com/elzbieta.rafalska/photos/pcb.2093017957479135/2093014044146193/?type=3&theater