W środę 20 marca „Turski Dom” odwiedził Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Na spotkaniu ze Starostą Sulęcińskim Tomaszem Jaskułą, Dyrektorem Domu Małgorzatą Krasowską- Marczyk oraz kadrą kierowniczą DPS rozmawiano o bieżącej działalności naszego Domu, problemach ale też sukcesach     i potencjale placówki. Zapoznając się ze specyfiką Domu Wojewoda odwiedził również mieszkańców na poszczególnych oddziałach Domu i rozmawiał     z personelem naszej placówki o trudach ich pracy na rzecz drugiego człowieka.

Nasz Dom jest jednym z największych domów w Polsce (220 miejsc przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie). Ulokowany  w centralnej części województwa zabezpiecza potrzeby społeczne także ościennych powiatów. Specyfika działania lokuje Dom na pograniczu systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Więcej na temat spotkania w załączonym materiale:

http://www.zachod.pl/wojewoda-z-wizyta-w-dps-tursk/

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Wizyta_w_Powiecie_Sulecinskim/idn:19485.html

http://www.powiatsulecinski.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2376&menu_id=0