Na zaproszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku Małgorzaty-Krasowskiej Marczyk naszym gościem w dniu dzisiejszym był Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze- Piotr Bromber. Na spotkaniu Dyrektor Domu podkreślała skalę potrzeb zdrowotnych mieszkańców dps i ulokowanie problemów poza systemem pomocy społecznej. Nasz gość zapoznał się z ofertą opieki zdrowotnej mieszkańców. Dyrektor NFZ wraz z Kierownikiem Działu Opiekuńczo- Medycznego Elżbietą Sarbicką odwiedził również podopiecznych naszego Domu. Wiele uwagi poświęcono także potencjałowi rehabilitacji (Nasz Dom wyróżnia wysoki poziom świadczonej rehabilitacji w zakresie schorzeń neurologicznych np. porażenia                i niedowłady połowicze w wyniku udaru mózgu, choroby Parkinsona, stwardnienie rozsiane, zmiany zwyrodnieniowe stawów, stany po złamaniach, amputacje, czy przypadki ortopedyczne. Świadczenia wykonuje wysoko wykwalifikowany personel). Na spotkaniu rozmawiano o możliwych i docelowych rozwiązaniach problemów, które są nieuregulowane na styku systemu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Kadra kierownicza Domu podzieliła się również swoimi spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi możliwych rozwiązań. Aby przybliżyć charakter i problematykę Domu Dyrektorowi NFZ przekazano szczegółowy raport  z działalności naszej placówki.