„Przyjaźń to nie obowiązek bycia ale przyjemność przebywania”.

Jak ważne są wizyty przyjaciół - o tym mogli przekonać się w dniu dzisiejszym Mieszkańcy DPS w Tursku, a także Panie z Klubu Seniora „Kwiat jesieni”. Podczas wizyty na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Pierwszą z nich było spotkanie Pań z Klubu ze swoją koleżanką Heleną - obecnie Mieszkanką „Turskiego Domu”. Na świetlicy Oddziału V, przy słodkim poczęstunku przyjaciółki wspominały, rozmawiały o sprawach dnia codziennego, zdrowiu, itp. Nie zabrakło łez wzruszenia. Następnym punktem wizyty była prezentacja pracowni plastycznej oraz biblioteki. Na Seniorki czekała także muzyczna atrakcja. Zespół „Rytmo” , który tworzą Podopieczni Domu zaprezentował się wykonując trzy utwory muzyczne na nietypowych instrumentach. Krótka prezentacja potencjału, energii oraz zaangażowania Turskich Seniorów została nagrodzona gromkimi brawami. Czas spędzony  w DPS w Tursku goście poświęcili również na odwiedzenie Mieszkańców na wybranych Oddziałach Domu.

Wspaniała atmosfera nie opuszczała uczestników spotkania. Było serdecznie i wesoło.