W dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w DPS w Tursku odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne. Po powstaniu zadymienia w pomieszczeniu mieszkalnym na I piętrze, uruchomiony został alarm poprzez włączenie się automatycznego systemu sygnalizacji pożaru  w obiekcie. Nim zawyły syreny strażackie pracownicy DPS w Tursku podjęli stosowane działania ratowniczo-gaśnicze. Akcję rozpoczęto z budynku „A-B”, z którego ewakuowano naszychMieszkańców do „stref bezpiecznych” 

Przeprowadzone ćwiczenia wykazały, że istnieje potrzeba organizowania tego typu działań. Pozwala to bowiem na zaznajomienie mieszkańców, pracowników oraz strażaków  z sytuacjami zagrożeń, które mogą się wydarzyć w obiektach DPS Tursk. Daje też możliwość praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji. Po ćwiczeniach uczestniczący w działaniach strażacy zostali oprowadzeni po wszystkich obiektach DPS w Tursku i zapoznani z warunkami techniczno-budowlanymi, istniejącymi warunkami ewakuacji, warunkami dojazdu do poszczególnych obiektów, zaopatrzeniem wodnym itp.

Wypada nam wspomnieć o pomocy, której udzieliła nam Komenda Powiatowa PSP w Sulęcinie i jej strażacy, uczestniczący w ćwiczeniach ewakuacyjnych (już nie pierwszy raz). I za to im serdecznie dziękujemy.