SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY DOWIEDZIEĆ SIĘ W JAKI SPOSÓB UCZYNIĆ ŻYCIE W CHOROBIE BARDZIEJ ZNOŚNYM A ŻYCIE SWOICH RODZIN - ŁATWIEJSZYM

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Tursku zaprasza wszystkich , którzy ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność zaliczają się do grupy osób niesamodzielnych i wymagają kompleksowej pomocy. Nasz Dom to doskonałe miejsce, w którym zamieszkać mogą osoby przewlekle somatycznie chore oraz niepełnosprawne fizycznie. Placówka przystosowana jest do zaspokojenia potrzeb 180 Mieszkańców. Podopiecznymi zajmuje się profesjonalnie przygotowany personel. Misją „Turskiego Domu” jest zapewnienie jego Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka z poszanowaniem Jego praw i godności osobistej.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ofertą Domu,a w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami domu tel. 95-755-32-85.