Dyrektor DPS w Tursku zatrudni pracownika na stanowisko nspektora ds. bhp. Szczegóły ogłoszenia poniżej:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/dpstursk/wakaty/2/45/Inspektor_ds__bhp/