W Świebodzinie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji "Pomost"  rozpoczął swą działalność Ośrodek Wsparcia i Testów ( w skrócie OWiT) finansowany w całości ze środków PFRON. To nowa i jedyna taka placówka w województwie lubuskim.