Od dnia 01.02.2018 roku odpłatność za pobyt w DPS wynosi 3.477,62

/Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 18.01.2018r poz. 139, Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Sulęcińskiego/