Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej.

1Sprawdzić na terenie gminy, w której mieszka osoba zainteresowana skierowaniem do domu pomocy społecznej, gdzie zlokalizowany jest ośrodek pomocy społecznej i udać się do jego siedziby.

2W sekretariacie lub u pracownika socjalnego składa pisemny wniosek o skierowanie osoby do domu pomocy społecznej. Najlepiej wskazać we wniosku (po uprzednim wybraniu) konkretny dom pomocy społecznej. Na kserokopii wniosku uzyskać potwierdzenie przyjęcia i zachować.

3W siedzibie ośrodka pomocy społecznej pracownik socjalny, który obsługuje moją ulicę bądź miejscowość poinformuje o procedurze przyjęcia do domu pomocy społecznej i umówi się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej skierowaniem do dps.

4Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów kierownik/dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję kierującą oraz o odpłatności do domu pomocy społecznej i wysyła tę decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, na którego terenie zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej w Tursku.

5Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie na podstawie decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej w Tursku, decyzji o odpłatności oraz innych dokumentów wydaje decyzję umieszczającą w dps o odpowiednim profilu.

6Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie przesyła do Domu Pomocy Społecznej w Tursku decyzję kierującą, decyzję umieszczającą oraz decyzję o odpłatności oraz zgromadzoną dokumentację.

7Po otrzymaniu wszystkich decyzji oraz dokumentacji dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku pisemnie określa termin przyjęcia do placówki osoby skierowanej.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kierownikiem Sekcji Socjalno-Terapeutycznej lub Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Tursku.