Nasz Dom wyróżnia wysoki poziom świadczonej rehabilitacji w zakresie schorzeń neurologicznych np. porażenia i niedowłady połowicze w wyniku udaru mózgu, choroby Parkinsona, stwardnienie rozsiane, zmiany zwyrodnieniowe stawów, stany po złamaniach, amputacje, czy przypadki ortopedyczne. Świadczenia wykonuje wysoko wykwalifikowany personel*. W zakresie metod rehabilitacji stosowane są:

 • ćwiczenia indywidualne – przy łóżku mieszkańca,
 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia czynno - bierne,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • ćwiczenia czynne,
 • ćwiczenia czynne - wolne z oporem,
 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia w odciążeniu z oporem,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia chodu,
 • ćwiczenia korekcyjne,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające,
 • ćwiczenia równoważne,
 • ćwiczenia relaksacyjne.

W celu zwiększenia efektu terapeutycznego kinezyterapia łączona jest przez naszych rehabilitantów często z zabiegami fizykoterapii wykonywanych w oddzielnych pomieszczeniach – specjalnie dostosowanych i wyposażonych w profesjonalny sprzęt, np. elektroterapię (stosowanie prądu diadynamicznego, jonoforezy, prądu galwanicznego, prądu interferencyjnego, Tens, elektrostymulacji), fototerapię (lampa solux, bioptron), laseroterapię, ultradzwięki oraz magnetoterapię (terapuls, unitron). Do dyspozycji mieszkańców jest także sala gimnastyczna wyposażona w profesjonalny sprzęt: uniwersalny gabinet leczniczy- UGUL , rotory do kończyn dolnych i górnych , rowery stacjonarne, stepery, fotel do ćwiczeń mięśnia czworogłowego uda, kozetki, tablice do ćwiczeń manualnych, drabinki przyścienne, lustra korekcyjne do ćwiczeń mimicznych i ćwiczeń prawidłowej postawy, krzyżaki do ćwiczeń stóp, ciężarki, masażery, atlas do ćwiczeń ogólno- kondycyjnych, tor do nauki chodzenia.

Nasz Dom świadczy usługi rehabilitacyjne dostosowane do możliwości fizycznych i zdrowotnych przebywających w nim mieszkańców. Celem ich jest poprawienie stanu trafiających do nas osób, ich usamodzielnienie w podstawowych czynnościach dnia codziennego, a w przypadku osób z utrwalonym, głębokim uszkodzeniem narządu ruchu spowolnienie procesów chorobowych. Osoby zamieszkujące Nasz DPS mogą korzystać z rehabilitacji codziennie od poniedziałku do piątku.

*posiadający prawo wykonywania zawodu z wpisem do rejestru Krajowej Izby Fizjoterapeutów.