Działalnośc terapeutyczna i kulturalna

Terapia zajęciowa prowadzona jest pod nadzorem zespołu terapeutów i specjalistów, którzy mają za zadanie usprawnienie osoby chorej. Terapia zajęciowa obejmuje różne formy zajęć. Dlatego możemy wyróżnić takie typy oddziaływań jak :

*Usprawnianie poprzez przebywanie w grupie – socjoterapia – ma ona za zadanie korekcję zachowań które ogólnie są niezgodne z przyjętymi normami, a także ma na celu korekcję zaburzeń emocjonalnych

*Usprawnianie poprzez pracę – ergoterapia – terapia ta wykorzystuje prace domowe i prace w różnego rodzaju pracowniach tematycznych. 

*Usprawnianie poprzez sztukę – arteterapia - metoda ta ma za zadanie przedstawienie emocji, wyobraźni podopiecznych poprzez kontakt ze sztuką

Terapia zajęciowa polega więc na kompleksowym i zespołowym działaniu na rzecz osób zamieszkujących nasz Dom. Głównym jej celem jest mobilizowanie i usprawnianie społeczne każdego mieszkańca wykorzystując przy tym jego własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wszelkie działania mają na celu popularyzowanie twórczości podopiecznych, które sprzyjają zaspokojeniu potrzeb, aktywizacji i wszechstronnemu rozwojowi osób zamieszkujących Dom.

W naszym Domu od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia aktywizujące mieszkańców. Zajęcia psychoruchowe, manualne, muzyczne, usprawniające procesy pamięciowe, wieczorki filmowe, gry planszowe itp. Prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, instruktorów k-o, psychologa oraz pedagoga.

  • DPS zapewnia również mieszkańcom z problemami mowy zajęcia logopedyczne tzn. 1 raz w tygodniu zajęcia w poradni logopedycznej w Sulęcinie, dodatkowo 2x w tygodniu kontynuacja zajęć realizowana przez pedagoga w dps.
  • Mieszkańcy tworzą również zespół muzyczny pn: „ Rytmo” prowadzony przez instruktora k-o . W ramach zajęć muzycznych podopieczni śpiewają i grają na instrumentach muzycznych (harmonijka ustna, dzwonki chromatyczne, rurki „bum bum”, tamburyno itp.).
  • W godzinach porannych i popołudniowych od poniedziałku do piątku prowadzona jest audycja przez radiowęzeł skierowana głównie do osób leżących, pozostających w łóżkach. Pracownicy prezentują tzw. kartkę z kalendarza, koncert zyczeń, bieżące wydarzenia z regionu, czytają ciekawą książkę lub artykuły z gazet.
  • W DPS znajduje się także punkt biblioteczny z ciekawymi pozycjami książkowymi, kolorową prasą.  W bibliotece prowadzone są zajęcia tematyczne np. gry w szachy, warcaby, czytanie poezji itp.
  • W ramah działalności kulturalnej oranizowane są lczne wycieczki, uroczystości, święta (np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Wanlentynki, Dzień Seniora, Wieczerza Wigilijna itp).