Witamy Państwa na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Tursku i zapraszamy do korzystania z szerokiego zakresu usług świadczonych przez nasz Dom.

Dom Pomocy Społecznej w Tursku położony pośród lasów, pól, łąk i jezior przepięknej Ziemi Lubuskiej, 5 km od Sulęcina - siedziby powiatu, 50 km od Słubic, Kostrzyna, Świecka - miast granicznych. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych (astma, cukrzyca, choroby krążenia, alergie, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera G30, miażdżyca itp.)               i niepełnosprawnych fizycznie (osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności np: narządu ruchu). Posiada 180 miejsc w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych - każdy pokój posiada węzeł sanitarny. W

Domu jest także pokój gościnny, biblioteka       z czytelnią, pomieszczenia do terapii                 i rehabilitacji oraz kaplica. Na każdej kondygnacji są jadalnie, gabinety zabiegowo - pielęgniarskie, świetlice, sale telewizyjne, tarasy widokowe. Największym osiągnięciem Domu jest szeroki zakres i wysoka jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców. Zatrudniamy m.in.:  fizjoterapeutów, pedagoga, psychologa, pracowników socjalnych, pielęgniarki, opiekunów, instruktorów terapii zajęciowej i instruktorów ds. kulturalno-oświatowych.

Jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania Domu jest zapewnienie rehabilitacji społecznej i leczniczej służącej usprawnianiu i leczeniu chorych mieszkańców.  Gwarantujemy szerokie spektrum usług rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie porównywalnym do specjalistycznych oddziałów szpitalnych1.Neurologii- np. porażenia i niedowłady połowicze w wyniku przebytego udaru mózgu, 2.Ortopedii- choroby związane z narządem ruchu, np. stany po złamaniach, amputacji kończyn, zabiegach operacyjnych- wstawienie endoprotez.

Podstawową formą rehabilitacji społecznej jest terapia zajęciowa o działaniu wielokierunkowym, oparta na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego. Terapia zajęciowa daje mieszkańcom szansę czynnego uczestnictwa w takiej formie twórczości, która odpowiada ich indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.