Dyrektor DPS w Tursku poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista ds. bhp, p.poż. oraz oc. Szczegóły w ogłoszeniu.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/dpstursk/wakaty/2/44/Specjalista_ds__bhp_2C_p_poz__oraz_oc/