Złożenie wniosku przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie